Mijn ouders gaan scheiden. Wanneer zie ik mama en wanneer papa? Mag ik dit zelf kiezen?

Als je ouders uit elkaar gaan ze apart van elkaar wonen. Zij maken afspraken over de momenten waarop je bij de ene of andere ouder bent. Je verblijft afwisselend bij één van hen. In het begin is het voor elk kind aanpassen. Sommige kinderen raken eraan gewend, andere kinderen blijven dit lastig vinden. Je kan niet zelf kiezen bij wie je wil wonen. Het zijn de volwassenen die hierover beslissen. Het is goed om zelf je wensen te laten horen. Je ouders kunnen daar dan rekening mee houden.

Mag ik kiezen bij wie ik ga wonen?

Je kan niet zelf kiezen of je bij mama of papa gaat wonen. Jouw ouders beslissen hierover. Wanneer ouders niet meer samenwonen, moeten ze afspreken hoe het verblijf van de kinderen wordt geregeld.

Jouw ouders houden allebei het beslissingsrecht over de opvoeding van de kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. De ouders komen samen overeen waar hun kinderen zullen wonen. Het is belangrijk dat je aan je ouders jouw mening hierover vertelt. Als ze weten hoe jij erover denkt, kunnen ze daar rekening mee houden. Maar je kan er dus niet zelf over beslissen.

Als ouders er samen niet uitkomen, zal de rechter beslissen wat er moet gebeuren. Als je ouder bent dan 12 jaar kan de rechter ervoor kiezen om je uit te nodigen en jouw mening te vragen. Dat is 'het hoorrecht van kinderen'. Je mag niet zelf beslissen waar je gaat wonen en wat er met je zal gebeuren. Dat is het werk van de rechter. Je verhaal en je mening kan helpen om een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Als je jonger bent dan 12 jaar kan je een brief schrijven aan de rechter. Je zal dan uitgenodigd worden voor een gesprek.

Wat je vertelt aan de rechter valt niet onder de ‘privacy’. Het wordt opgenomen in een verslag dat de ouders kunnen inkijken. De minister van Justitie wil dat veranderen in de toekomst. Hij wil dat kinderen zich vrij voelen om te spreken.

Ben ik verplicht om zowel mama als papa te bezoeken?

Volgens de wet hebben je beide ouders het recht om contact te hebben met hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Bij scheiding ben je verplicht om op bezoek te gaan bij je papa/mama, zoals dat in de verblijfsregeling overeen gekomen is.

Als je echt niet meer op bezoek wenst te gaan bij één van je ouders moet de verblijfsregeling aangepast worden. Als je beide ouders het erover eens worden, kunnen ze onderling de verblijfsregeling aanpassen. Als je ouders het er niet over eens worden kan één van je ouders hiervoor een rechtszaak beginnen. Soms nodigt de rechter ook jou uit om je mening te horen. Hij is echter niet verplicht om dit te doen. Je kan ook zelf vragen om uitgenodigd te worden door de rechter. Als je zelf een brief schrijft is de rechter verplicht om je uit te nodigen. De rechter zal naar jou luisteren en naar je beide ouders en neemt dan een beslissing.

Soms maken ouders onderling veel ruzie over de verblijfsregeling. Dat is lastig voor kinderen. Het voelt alsof er langs beide zijden aan hen getrokken wordt. Ook dan kan je vragen aan de rechter om gehoord te worden. Als je ouders naar een bemiddelaar gaan kan je ook daar je stem laten horen.