Mijn ouders gaan scheiden. Mag ik zelf kiezen bij welke ouder ik wil wonen?

Helaas mag je zelf niet kiezen of je bij mama of papa gaat wonen. Jouw ouders hebben alle beslissingsrecht over de opvoeding van hun kinderen tot deze 18 jaar zijn. Bij een echtscheiding beslissen de ouders samen waar hun kinderen zullen wonen. Ook wanneer ouders (voor een tijdje) niet meer samenwonen, moeten ze afspreken bij wie de kinderen gaan wonen en hoe het bezoek wordt geregeld. De kinderen zelf hebben hier volgens de wet niets in te zeggen.

Het is toch belangrijk dat je aan je ouders ook jouw mening hierover vertelt. Als ze weten hoe jij erover denkt, houden ze er misschien ook rekening mee.

Als ouders er samen niet uitkomen, kunnen ze aan de rechter vragen om te beslissen wat er moet gebeuren. De rechter kan dan ook naar jouw mening luisteren. Hij zal je niet vragen om te kiezen tussen je ouders. Hij geeft je wel de kans om te vertellen wat je van een aantal zaken vindt. Men spreekt dan over 'het hoorrecht van kinderen'. Je kan dus niet zelf beslissen over wat er met je zal gebeuren. Dat is het werk van de rechter. Jouw mening kan hem helpen om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.