​Ik wil niet meer naar school gaan. Kan dat?

Er zijn veel verschillende redenen waarom kinderen en jongeren het even niet meer zien zitten om naar school te gaan: ze voelen zich niet goed in de klas, vervelen zich, zijn school even beu, hebben stress, vinden school te makkelijk of te moeilijk, vinden het moeilijk om de schoolpoort binnen te wandelen, … of kunnen niet meteen een reden geven waarom ze het niet fijn vinden.

Helaas kan je in België niet zomaar even pauze nemen aangezien je in België een leerplicht hebt tussen je 6 en 18 jaar. Dit betekent dat ouders de plicht hebben hun kind te laten leren. Je moet dus les krijgen.

In België is er geen schoolplicht. Kinderen moeten dus niet noodzakelijk naar school om te leren. Thuisonderwijs is ook mogelijk. Dat moeten ouders zelf organiseren en bekostigen. De onderwijsinspectie kan bovendien altijd komen controleren of het kind thuis effectief onderwezen wordt. Als de inspectie tweemaal een negatieve evaluatie geeft, zal het kind verplicht ingeschreven worden in een school.

Als je je slecht blijft voelen op school, om welke reden ook, kan je er best met iemand over praten. Zo kan je een leerkracht of leerlingbegeleider aanspreken, je ouders raad vragen of erover praten met iemand van het CLB van jouw school, CLB chat of het JAC. Via deze link vind je het CLB van jouw school terug. Zo kunnen jullie samen een oplossing zoeken, zodat je je terug goed kan voelen op school. 

Meer informatie vind je hier.