ik ben niet akkoord met bepaalde afspraken uit het schoolreglement of van de klasleerkracht. Wat doe ik nu?

Wat op school mag en niet mag, staat in het schoolreglement. Ouders ondertekenen het schoolreglement en gaan akkoord met de regels en sancties. Je kan het schoolreglement altijd opvragen bij de directie en dit zelf nalezen. De school mag de sancties uitvoeren zoals werd opgenomen in het schoolreglement. Zowel jijzelf als je ouders en de school moeten dat naleven.

Scholen bepalen in grote mate zelf de omgangsregels en sancties op school. Natuurlijk moeten zij de rechten van de mens en van het kind respecteren.