Ik ben minderjarig en mijn lief meerderjarig. Mogen onze ouders onze relatie verbieden?

De Wet zegt dat kinderen tot hun 18 jaar onder het ouderlijk gezag staan. Je ouders mogen dus alle beslissingen nemen over je opvoeding. En dus ook over je relatie met een meerderjarige jongen of meisje.

Als je ouders akkoord gaan met je relatie dan is er geen probleem. Zijn ze niet akkoord dan mogen zij jou verbieden om nog met die jongen of meisje om te gaan.

Wanneer jullie nu toch met elkaar zouden blijven omgaan ondanks het verbod van je ouders, kunnen je ouders naar het Ondersteuningscentra Jeugdzorg binnen de integrale jeugdzorg stappen. Je ouders kunnen dan zeggen dat jij onhandelbaar bent doordat je niet gehoorzaamt. Men spreekt dan van een 'problematische opvoedingssituatie'. Het Ondersteuningscentra Jeugdzorg kan enkele voorstellen (begeleiding voor het gezin, aangepaste vrijetijdsbesteding voor jou, eventueel zelfs een (tijdelijke) plaatsing in een voorziening) doen om de problemen op te lossen. Let wel: jongeren moeten vanaf 14 jaar hun toestemming geven vooraleer ze een oplossing kunnen toepassen. Dat betekent dat je ouders en/of het Ondersteuningscentra Jeugdzorg geen actie kunnen ondernemen als jij hier niet mee akkoord gaat.

Als er geen oplossing wordt gevonden en het Opvoedingscentra Jeugdzorg is van oordeel dat de situatie niet kan blijven bestaan dan kan ze je dossier doorsturen naar de jeugdrechter. De jeugdrechter bekijkt de zaak en neemt in jouw belang een beslissing. Hiervoor heeft hij jouw toestemming niet nodig. De jeugdrechter kan bv. een contactverbod opleggen tussen jou en je vriend of hij kan je plaatsen in een voorziening om er zo zeker van te zijn dat jullie geen contact meer hebben.

Het hoeft natuurlijk niet zo ver te komen. Zelfs als je ouders niet akkoord gaan met je relatie zijn ze niet verplicht om naar het Ondersteuningscentra Jeugdzorg te stappen. En het is ook maar uitzonderlijk dat zo'n zaak bij de jeugdrechter terecht komt.