Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is het beroepsgeheim?

door tZitemzo

Heel wat hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen niets bekendmaken van wat jij hen vertelt.

Het beroepsgeheim geldt voor beroepen in de welzijns- of gezondheidssector, zoals arts, apotheker of JAC-medewerker. Maar ook CLB-medewerkers moeten zich aan het beroepsgeheim houden. Leerkrachten hebben discretieplicht.

Een persoon met beroepsgeheim mag het wel bespreken met een collega binnen zijn of haar team, maar alleen als dat beter is voor de hulpverlening. Die collega moet uiteraard ook het beroepsgeheim naleven.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

  • gevaar voor iemands leven
  • gevaar voor iemands eigendom
  • gevaar voor de openbare veiligheid
  • noodsituaties
  • in eigen verdediging

Wanneer iets uit dat lijstje gebeurt, moet de hulpverlener dat melden. Als de hulpverlener getuigt voor de rechtbank, dan ligt het anders: hij of zij mag spreken of zwijgen. Dat weegt hij of zij zelf af met jouw belang als leidraad.

Misdaden mag de persoon niet aangeven. Wanneer iemand in nood is of wanneer er aanwijzingen zijn dat een minderjarige het slachtoffer is of kan worden van kindermishandeling, mag hij of zij dat wel melden.

Kwestie van afspreken

Soms kan het delen van sommige informatie toch goed zijn. Als je uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen, dan mag de hulpverlener zijn beroepsgeheim doorbreken. Let wel: dat kan enkel als je ouder bent dan 12 en als je dat zelf weldoordacht en zonder druk kan beslissen. In praktijk spreken jullie dat met elkaar af.

Ambtsgeheim op school

Voor schoolpersoneel geldt geen beroepsgeheim zoals voor CLB'ers, maar wel ambtsgeheim of discretieplicht. Dat betekent dat een leerkracht bijvoorbeeld heel discreet moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. Hij of zij mag de volgende informatie uitwisselen met collega's, de directeur of het CLB:

  • informatie die een school nodig heeft om het gedrag van een leerling te interpreteren
  • informatie om een gepaste begeleiding te vinden

Een leraar is ook verplicht om te melden als een leerling hulp en bijstand nodig heeft (zelfdoding, mishandeling, intrafamiliaal geweld…).

Schoolpersoneel heeft geen zwijgrecht tegenover de directie. Een schooldirecteur mag vragen om hem of haar op de hoogte te stellen.

Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT.
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.

Zoek op de site

Meer informatie