Hoe pak ik het aan?

Hoe heb ik het aangepakt?

Hoe pakten zij het aan?

Wat kan je hier doen?

Wat kan je hier doen?

De relatie met mijn ouders is problematisch.
Meer info »

Ja

Wat is een problematische verhouding?

Hier komt dan een hele uitleg.

Mijn vraag gaat over
Meer info »

Wat verstaan we onder wat?

Hier komt dan een hele uitleg.

Het verschil?

Hier komt dan het verschil tussen de twee hulpverleners.

Toon je ouders dat je hen respecteert en van hen houdt.

Creëer een goede sfeer tussen jullie, bijvoorbeeld door leuke herinneringen op te halen, door hen te helpen met taken in het huishouden, door hen te bedanken voor de dingen die ze voor jou doen… In een positieve sfeer zullen je ouders meer openstaan voor wat je wil vragen.

Je kan er ook iemand bijhalen die je vertrouwt. In het beste geval iemand die de argumenten van de beide partijen kan begrijpen. Hij of zij kan helpen bij het onderhandelen. Een onderhandelaar kan iemand uit je gezin of familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een leerkracht of een buur of... .

Toon hen dat je verantwoordelijk bent.

Laat je ouders zien dat je weet waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld: “Ik wil graag op woensdag een paar uur doorbrengen met mijn liefje. Ik vertrek nadat mijn schoolwerk klaar is, en het gaat af van mijn televisietijd.” Als je ouders merken dat ook jij aan de toekomst denkt, zullen ze geruster zijn.

Luister ook naar wat je ouders te zeggen hebben.

Als je hen serieus neemt, zullen zij ook beter luisteren naar jou.

Probeer je vraag te stellen zonder al te veel emoties erbij.

Zie het als een doel dat je wil bereiken en niet als een strijd. Probeer dus rustig en vriendelijk te blijven ook als je ouders niet (direct) akkoord gaan. Ga niet roepen of schelden.

Spreek voor jezelf en durf je zin met 'ik' te beginnen. Zo trek je de aandacht en zorg je er voor dat er gedachten uitgewisseld kunnen worden. Geef je eigen visie en gevoelens weer, zeg wat jij wilt, zonder echter emotioneel te worden. Dus niet: "jullie behandelen me als een klein kind", wel: "ik heb het gevoel dat ik meer verantwoordelijkheid kan dragen. Ik zou het fijn vinden als ik eens zou mogen tonen dat ik dat echt kan."

Neem eventueel tijd om af te koelen.

Als je te emotioneel wordt, neem dan even wat tijd om af te koelen bijvoorbeeld door te sporten, en geef ook je ouders de tijd om de spanning kwijt te geraken. Op een rustig moment kan je eventueel je vraag opnieuw stellen.


Sta open voor een compromis.

Misschien kan je niet bereiken dat je het hele weekend met je liefje mag doorbrengen maar lukt het wel om een namiddag in het weekend erbij te krijgen.

Bereid je goed voor

Wanneer je een moeilijk onderwerp wilt bespreken, bereid je dan goed voor:

 • zorg dat je zelf duidelijk weet wat je wil zeggen. Denk daarbij na over wat je wel kwijt wil en wat niet en schrijf de belangrijkste ideeën op. Probeer het bij één onderwerp te houden. Als je het over je gevoelens wil hebben, kan het helpen een lijstje te maken van je gevoelens en er situaties bij te schrijven waarin je je zo gevoeld hebt.

  Bijvoorbeeld: ik voelde me boos en verdrietig toen ik gisteren mijn rapport toonde en je niet eens de tijd nam er eens goed naar te kijken.

 • Sta ook stil bij wat je verwacht van het gesprek, wat is je uiteindelijke bedoeling met het aangaan van dit gesprek? Als je hier een goed zicht op hebt, kan je straks beter communiceren met je ouders. Misschien wil je dat er minder ruzie tussen jullie is of dat je ouders je meer steunen of…
 • In de dagen en uren vóór je aan het gesprek begint, kan je nu en dan al eens een ballonnetje oplaten en zien hoe je ouders reageren. Start al eens een 'deurknopgesprek'. Stel een vraag over het onderwerp op een moment dat je snel weg kan, bijvoorbeeld als jij of je ouder op het punt staan ergens naartoe te vertrekken.
 • Oefening baart kunst. Probeer regelmatig gesprekjes met je ouders aan te gaan over alledaagse onderwerpen. Wanneer je het dan eens over een moeilijker onderwerp wil hebben, kan je alvast terugvallen op een gewoonte om te praten.
 • Zoek een geschikt tijdstip voor je gesprek. Begin er niet over als je ouder bijvoorbeeld druk bezig is met iets anders. Goede momenten zijn vaak terwijl je in de auto ergens naartoe rijdt, tijdens de afwas, ... . Vraag aan je ouder(s) of het een geschikt moment is om te praten of spreek een moment af. Kies ook een plek  waar een prettige of ontspannen sfeer hangt en waar je niet gestoord kan worden.

Start het gesprek

 • Geef aan dat je een gesprek wilt over iets gevoeligs: “Mama, ik wil graag even met je praten over iets waar ik het moeilijk mee heb.” “Papa, ik wil je graag iets vragen, maar het ligt nogal gevoelig.”

 • Sta ook stil bij hoe je je voelt bij het aangaan van zo'n gesprek en probeer het alvast onder woorden te brengen. Het kan zijn dat je je schaamt omdat het om iets erg persoonlijks gaat. Of misschien wil je je ouders niet ongerust maken. Als je schrik hebt dat je ouders je niet zullen steunen of streng of kritisch zullen zijn, kan het helpen om zo te starten: "Papa, ik moet met je praten, maar ik ben bang dat ik je zal teleurstellen terwijl ik je steun nu echt nodig heb."

 • Vertel je ouder wat je bedoeling is met dit gesprek: “Mama, ik wil graag met je praten omdat ik me graag meer op mijn gemak wil voelen thuis. Of Mama, ik wil met je praten omdat ik wil starten met de pil en graag zou hebben dat je me steunt.” Ziet je ouder zo’n gesprek op dat moment niet zitten, spreek dan eventueel een ander moment af.

 • Sommige ouders zijn gemakkelijker om mee te praten dan andere. Probeer op voorhand een aantal afspraken te maken: bijvoorbeeld dat je eerst helemaal wil uitspreken en dat ook jij je ouders niet zal onderbreken wanneer ze aan het woord zijn. Dat je ook echt zal luisteren naar wat de ander zegt. Dat als het gesprek niet goed loopt, jullie het zullen onderbreken en op een later moment verder zullen zetten. Dat je serieus genomen wil worden en je ouders ernstig zal nemen. Als je met één ouder spreekt kunnen jullie ook afspreken hoe de andere ouder geïnformeerd zal worden, wat niet doorverteld kan worden aan andere gezinsleden, enz.
 • Zie je het uiteindelijk toch niet zitten om een gesprek te starten dan kan je eventueel je vraag of probleem in een brief, een mail of een sms aan je ouder neerschrijven. Houd er wel rekening mee dat een geschreven boodschap soms niet juist begrepen wordt of dat er misvatting kan ontstaan over de ‘toon’.

Vertel je verhaal of stel je vraag

Je kan nu je verhaal vertellen of je vraag stellen.

 • Wees duidelijk over wat je denkt, voelt en wil en wees eerlijk. Dat wil niet zeggen dat je je ouders al je intiemste geheimen moet vertellen! En spreek vanuit jezelf: “Ik denk…., ik voel…, ik wil…”.

 • Luister naar wat je ouder te vertellen heeft en probeer ook zijn standpunt te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het er mee eens moet zijn, wel dat je probeert te begrijpen waarom hij/zij het anders ziet. Zo is er meer kans dat je ouder ook voor jouw standpunt zal openstaan.

 • Blijf ook vriendelijk en respectvol. Probeer geen ruzie te maken of te zeuren. Geef aan hoe belangrijk het onderwerp voor jou is en wat het met je doet.

 • Wees niet bang van stiltes in een gesprek, die zijn soms nodig om wat gezegd is te laten doordringen en erover na te denken.

 • Kijk naar hoe het gesprek verloopt en benoem wat je voelt. Merk je bij jezelf weerstand of merk je bij je ouder weerstand? Probeer dat dan eerst uit te klaren voor je verder gaat. “Papa, ik heb het gevoel dat je op dit moment niet echt met mij wil praten? Klopt dat?” “Mama, ik heb het gevoel dat je niet echt luistert naar wat ik zeg. Mag ik even opnieuw beginnen?” “Ik voel me onzeker omdat je zit te fronsen. Wat bedoel je met dat fronsen?” Als het gesprek echt niet goed verloopt, is het soms beter het op een ander moment verder te zetten eventueel met de hulp van een steunfiguur.

Sluit het gesprek af

 • Ga na of je ouder je boodschap juist begrepen heeft en of jij je ouder goed begrepen hebt. Je kan dit doen door het gesprek in een paar zinnen samen te  vatten. Bijvoorbeeld: “Dus jij zal eens met papa praten om te kijken of jullie minder ruzie kunnen hebben en ik mag terug met jou komen praten als ik me daar nog verdrietig of bang bij voel.”

 • Bespreek even kort wat jullie van het gesprek vonden en bedank je ouder voor het gesprek. “Ik ben blij dat ik je dit heb kunnen vragen en dat je geluisterd hebt. Bedankt, mama!”

 • Geef je ouder en jezelf de kans om bij te komen van een inspannend gesprek. Ga wat sporten of doe iets waarbij je de spanning wat kan laten wegvloeien.

 • Als het niet liep zoals je had gehoopt en het gesprek niet wilde lukken, zoek dan een steunfiguur. Dat is iemand uit je familie, een leerkracht, de ouders van een vriend, een buur… die naar je kan luisteren, die je begrijpt en die eventueel samen met jou het gesprek met je ouders kan voeren.


Vertrouwensleerkracht.

Uitleg over de vertrouwensleerkracht komt hier.

Professionele hulpverlening.

Een beetje uitleg.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In elk CGG is er een apart team voor kinderen en jongeren dat begeleiding en behandeling biedt aan jonge mensen met psychische problemen.

In Vlaanderen zijn er 20 CGG's die elk verschillende vestigingen hebben. Hun adressen vind je hier.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Als leerling van een school kan je bij het CLB terecht met al je vragen. Ook je ouders, de leerkrachten of de directie kunnen hier informatie, hulp en begeleiding komen vragen.

Het CLB kan je vinden in jouw school. Vraag eens na op het secretariaat van je school.

Jongerenadviescentrum (JAC)

Het JAC is gewoon een snellere manier om Jongeren Advies Centrum te zeggen. Jongeren vanaf 12 jaar zijn er welkom met om het even welke vraag. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren.

Het JAC vind je bij jou in de buurt of via www.jac.be.

Vertrouwensleerkracht

Een vertrouwensleerkracht heeft als taak met de leerlingen (en de ouders) te praten als ze hierom vragen. De vragen kunnen van allerlei aard zijn: vragen uit de persoonlijke levenssfeer, over de drugproblematiek, over pesten, ... . 

Een vertrouwensleerkracht kan je vinden in jouw school. Vraag eens na op het secretariaat van je school.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik.

Het VK kan je contacteren via www.kindermishandeling.be of op het nummer 1712.

Deel je ervaring

Je leert vaak het meeste van goede, maar ook van minder goede voorbeelden. Awel roept kinderen en jongeren op om goeie manieren te delen om met je ouders te praten, maar ook manieren die misschien minder geleid hebben tot succes. Uiteraard alles helemaal anoniem!

Familie, gezin en huisdieren

Ik wilde zo graag een huisdier.

Ik was zeven en wilde ontzettend graag een kat maar mijn ouders wilden niet. Ik heb het toen gevraagd maar het antwoord was nee. Ik heb al veel ideetjes uitgetest zoals een deal proberen te sluiten bijv.: Hee mam, pap, als ik overga, mag ik dan een hondje? Of: Als ik een maand alle glazen en dingen opruim, mag ik dan een hond? Ik probeerde ook al eens een mailtje te schrijven naar papa in super perfecte spelling. Maar ondertussen heb ik nog altijd geen kat!

Vrije tijd

Ik mocht geen Facebook van mijn ouders

Ik mocht eerst geen Facebook hebben van mijn ouders. Dat vond ik heel jammer en wou ik het niet bij laten. Ik heb mijn ouders voorgesteld om het zelf eens uit te testen door voor zichzelf een account aan te maken. Mijn mama leerde zo al snel de positieve kanten van Facebook kennen. En gaf me daarna ook de toestemming om er eentje te maken.

Of ik zaterdagavond naar de film mag met mijn vriendin

Ik wou afgelopen weekend heel graag met mijn vriendin naar de film gaan. Mijn ouders vinden dat meestal niet goed. Ze vinden me nog te jong en hebben schrik dat als ze teveel toelaten ik slechte punten zal halen. Maar ik ben dat gedoe een beetje beu. Ik werk echt veel voor school, heb goede cijfers en wil af en toe ook eens wat leuke dingen doen. Daarom besliste ik om het eens anders aan te pakken. Vrijdag kwam ik thuis van school en ben meteen aan mijn huiswerk begonnen. Vrijdagavond, als mijn mams en paps voor tv zaten, ben ik erop afgestapt. Ik heb hen toen gezegd dat ik het heel leuk zou vinden als ik zaterdagavond met mijn vriendin naar de film zou mogen gaan. En dat ik mijn huiswerk tegen dan helemaal klaar zou hebben. Heb dan mijn werk en mijn planning laten zien. Uiteindelijk konden ze er niets meer op tegen hebben.