Cijfers 2015

Print deze pagina Download jaarverslag

Bijna 35.000 contacten met kinderen en jongeren

In 2015 registreerde Awel in totaal 34.936 contacten met kinderen en jongeren. Dat is een stijging met 28% tegenover 2014. Toen zagen we nog een lichte daling (van 3%) tegenover 2013. Het aantal contacten is bij alle contactkanalen, behalve het forum, gestegen.

Met enige trots stelden we vast dat de mailers een recordaantal van 13.827 e-mails beantwoordden in 2015. Dat is een stijging met 62% tegenover het jaar ervoor. De sterke stijging heeft onder andere te maken met een uitzending van de aflevering van d5r (een Vlaamse jeugdserie op Ketnet) waarin gechat werd met Awel in oktober 2015, de Rode Neuzendag en de aanslagen in Parijs in november 2015 waarbij de media massaal doorverwezen naar Awel.

De chatbox van Awel kende 41.896 unieke paginaweergaves. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Ook deze stijging hangt voor een groot stuk samen met de uitzending van d5r in oktober, de Rode Neuzendag en de aanslagen in Parijs in november van 2015. Deze paginaweergaves van de chatbox leidden tot 5.878 contacten via de chat. Dat is een stijging met 28% tegenover 2014.

De forummoderatoren registreerden 7.423 forumberichten (beantwoorde vragen). Dat is een daling met 12% tegenover vorig jaar. Die daling is wellicht grotendeels te verklaren door het strenger modereren van ingediende vragen. Er werden daarnaast ook 26.758 reacties van leeftijdsgenoten op forumberichten goedgekeurd door de medewerkers van Awel. Dat is een stijging met 5%.

De telefoonbeantwoorders registreerden samen 7.808 contacten met kinderen en jongeren. Dat zijn er 39% meer dan in 2014. Wellicht is deze stijging te danken aan de mogelijkheid om van thuis uit te beantwoorden voor alle beantwoorders sinds januari 2015 en de inzet van een sterk telefoonbestuur.

Bekijk hier alle grafieken van de contacten per contactkanaal.

23% meer bezoeken op awel.be

Awel telde in 2015 1.623.929 bezoeken op awel.be. Dat is een toename met 23% tegenover vorig jaar. De stijging werd vooral waargemaakt in het laatste kwartaal van 2015. Awel.be werd druk bezocht na een uitzending van d5r in oktober, tijdens de Rode Neuzencampagne en ook na de aanslagen in Parijs van 13 november. 57% van deze bezoeken gebeurde via een GSM of tablet. Dat is alweer een toename met 8% tegenover vorig jaar.

Meisjes vormen nog steeds de hoofdmoot van de oproepers

Wat het geslacht van onze oproepers betreft, blijft alles zo goed als vanouds. Awel voert duidelijk meer gesprekken met meisjes (62%) dan met jongens (16%). Meisjes lijken nog steeds een voorkeur te hebben voor de e-mail, hoewel ook hun aandeel bij de chat toegenomen is met 2%, ten nadele van de jongens. Deze laatsten grijpen dan weer gemakkelijker naar de telefoon. Aan de telefoon komen ook het meest groepjes voor.

'Relatie tot ouders' blijft nog steeds de nummer 1

Top 10 Algemeen

De top 3 van thema's blijft ongewijzigd (sinds 2012 toen we overgingen op deze nieuwe lijst van thema's). 'Relatie tot de ouders' en 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen' maken elk 1/5de van de gesprekken met Awel uit. Op een respectabele derde plaats staat nog steeds 'vriendschap/vrienden helpen/vrienden maken'. Verder zien we precies dezelfde thema's in de top 10 als vorig jaar, zij het dat ze hier en daar van plaats verwisselden. 'Angst en spanning' steeg het sterkst. Het aandeel ervan nam toe met 3%. Na de aanslagen in Parijs werd dit thema opvallend meer geregistreerd wat de stijging grotendeels kan verklaren. Het gaat wel om een erg tijdelijke piek van een thema dat ook voordien al redelijk vaak aan bod kwam in de gesprekken.

Bekijk hier de top 10 voor elk van de contactkanalen afzonderlijk en hier een overzicht van alle thema's.

Wachttijden duren te lang

In 2015 vulden 3073 jongeren het tevredenheidsformulier in op awel.be. Dit is een stijging van maar liefst 73 procent ten opzichte van 2014.

Awel haalt op bijna alle criteria het vooropgestelde percentage van 70%. Algemeen genomen zijn kinderen en jongeren dus tevreden over de dienstverlening bij Awel. Opvallend over alle contactkanalen heen is de toenemende ontevredenheid over de wachttijden. Hoewel deze tevredenheid over de wachttijden bij de e-mail het sterkst daalde (2014: 56% tevreden, 2015: 40% tevreden), blijkt dit ook in 2015 het contactkanaal waar kinderen en jongeren het meest tevreden over zijn.

Bekijk hier de volledige tevredenheidsmeting.

Vrijwilligers verzetten samen 11.640 uren permanentie

De wachttijden mogen dan wel oplopen maar van gebrek aan motivatie bij haar vrijwilligers kan Awel niet spreken. Zij zetten zich het afgelopen jaar 11.640 uren vrijwillig in voor Awel. En maakten daarin de tijd om de in totaal 34.936 oproepen van kinderen en jongeren te beantwoorden. Een mooi bewijs van zoveel motivatie voor een vrijwillig maatschappelijk engagement.