Wedstrijdreglement Awel35

Hier vind je de spelregels (of het wedstrijdreglement) van onze wedstrijd Awel35. Het zijn duidelijke afspraken over wat kan en wat mag en wat niet kan en niet mag.

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Awel vzw waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Henegouwenkaai 29 bus 10, 1080 Brussel.
 • De wedstrijd loopt van 17 mei 2016 tot en met 10 juni 2016. Als je wint, wordt je daarvan op donderdag 30 juni 2016 via e-mail verwittigd.
 • De prijzen worden met een koeriersbedrijf verzonden en aan huis geleverd bij de winnaars van de wedstrijd. Dit gebeurt in de eerste dagen na donderdag 30 juni 2016.
 • Als je wil deelnemen aan de wedstrijd moet je minstens 8 jaar oud zijn en mag je niet ouder dan 25 jaar zijn. Ben je jonger dan 18 jaar dan moet je toestemming gekregen hebben van één van je ouders of van je voogd. Die toestemming is een brief waarop één van je ouders noteert en ondertekent dat jij mag deelnemen aan deze wedstrijd. Awel kan je altijd vragen om deze toestemming op te sturen of door te mailen. Als zij dat doet dan moet je deze brief onmiddellijk kunnen bezorgen aan Awel.
 • Personeelsleden van Awel en hun inwonende familieleden, vrijwilligers van Awel en de juryleden van Awel35 mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 • Als deelnemer moet je officieel in België wonen. Als Awel je vraagt naar een bewijs van je identiteit dan ben je verplicht om Awel een kopie van je identiteitskaart te bezorgen. Dit is nodig om misbruiken te kunnen opsporen want een wedstrijd moet eerlijk gespeeld worden.
 • Om geldig te kunnen deelnemen moet je jouw deelnemende foto indienen ten vroegste op 17 mei 2016 en ten laatste op 10 juni 2016 via het wedstrijdformulier op www.awel.be/awel35. Daarbij moet je onderaan het wedstrijdformulier aanvinken dat je akkoord bent met deze spelregels of wedstrijdreglement. Zoals hierboven geschreven, moeten we de spelregels duidelijk afspreken en moet jij ons ook laten weten dat je hiermee akkoord bent. Je bent zelf wel vrij om te kiezen of je akkoord gaat met het gebruik van je foto en verjaardagsboodschap door Awel. Als je Awel daarvoor de toestemming geeft dan kan zij in mededelingen en andere communicaties, zoals onder andere op haar website, jouw foto en verjaardagsboodschap gebruiken zodat ook anderen deze kunnen zien.
 • Elke inzending maakt kans op één prijs: een strandstoel. Je kan deelnemen samen met je vrienden maar dan moeten jullie vooraf onderling uitmaken wie de prijs in ontvangst zal nemen. Diegene die de foto instuurt op www.awel.be/awel35, is immers diegene die de prijs in ontvangst neemt.
 • Een gespecialiseerde en onafhankelijke jury zal, ten laatste op 26 juni, de winnaars bepalen. De winnende inzendingen worden geselecteerd op originaliteit en link naar Awel.
 • Je kan maar één keer met dezelfde foto deelnemen aan deze wedstrijd. Je maakt ook maar één keer kans om te winnen. Bij meerdere deelnames of inzendingen houdt Awel enkel rekening met je eerst ontvangen deelname.
 • De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk. Je kan je recht op je prijs niet doorgeven aan iemand anders. Je kan je prijs ook niet inruilen voor wat anders of laten omzetten in contant geld.
 • Er wordt over deze spelregels of wedstrijdreglement en de toepassing ervan niet gecorrespondeerd. Om op een geldige manier deel te nemen aan deze wedstrijd, moet je de spelregels in dit reglement strikt nakomen. Doe je dat niet dan is je deelname niet geldig.
 • In geval Awel merkt aan de hand van haar bevindingen, dat iemand zich schuldig maakt aan misbruik, misleiding of bedrog, of aan het indienen van schunnige, gewelddadige of voor kinderen onbetamelijke foto’s, dan heeft Awel ontegensprekelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer en onherroepelijk uit te sluiten van deze wedstrijd.
 • Awel is niet aansprakelijk als de wedstrijd, door overmacht of om een andere reden waarvoor ze niet kan instaan, niet kan doorgaan. Awel heeft het recht om deze spelregels in uitzonderlijke omstandigheden aan te passen, als zij dat om welke reden dan ook nodig vindt.
 • Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Awel vzw. De beslissingen van Awel zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

We wensen je heel veel succes!

Het Awel-team