Praten met je lief

Ik weet niet waarover te praten met mijn lief.

Het is normaal dat je in het begin van een relatie niet altijd weet waarover je het kunt hebben met elkaar. Je kent de interesses, de gevoeligheden, … van de ander nog niet. Stiltes kunnen ongemakkelijk voelen, want je voelt je kwetsbaar. Zorg in dat geval dat jullie iets te doen hebben wanneer jullie elkaar ontmoeten: ga samen sporten, kijk samen een film, studeer samen, ga een ijsje eten, laat samen de hond uit, … Jullie hebben dan meteen een onderwerp om over te praten. De activiteit leidt de aandacht af en vermindert de spanning, stiltes voelen natuurlijker.

Wanneer je een tijdje samen bent en je elkaar hebt leren kennen, weet je beter waarover te praten. Jullie maken samen dingen mee waarover je het kunt hebben. In lange relaties praten mensen ook veel over heel gewone en praktische dingen. Om sleur te voorkomen is het belangrijk nu en dan samen iets nieuws te ondernemen. Blijf ook voldoende dingen apart beleven. Vergeet niet nieuwsgierig te blijven naar je partner. Je kan iemand nooit helemaal kennen, en mensen veranderen ook. Als je elkaar al langer kent, kan je doorgaans ook in stilte bij elkaar zijn.

Mijn lief wil niet praten over onze problemen.

Problemen uitpraten is niet gemakkelijk. Je moet je eigen gevoelens kunnen benoemen en je moet ook kunnen luisteren naar je partner om te ontdekken wat hij/zij voelt of wil. En dan moet je nog eens alles kunnen samen leggen en kalm onderhandelen over een compromis. 😥 Oefenen helpt! Hier vind je tips om een goed gesprek te voeren.

Het kan dat je lief niet over problemen wil praten omdat hij/zij gewoon niet weet hoe dat moet. Of misschien denkt hij/zij dat de problemen niet bestaan of wel vanzelf zullen verdwijnen zolang ze genegeerd worden. Een derde mogelijkheid is dat je lief het gewoon veel te spannend vindt.

Wat kan je doen?

Vraag je af of het probleem je relatie zal verzuren als het niet besproken wordt.

 • Nee? Dan kan je eventueel je hart luchten bij vrienden met wie je goed kan praten.
 • Ja? Dan zal je bij je partner moeten aandringen jouw vraag ernstig te nemen. Je kan je vraag om het probleem te bespreken ook opschrijven en een concreet moment en een concrete plaats voorstellen. Of hulp vragen aan iemand die jullie beiden vertrouwen om het gesprek te helpen voeren. Het is best mogelijk dat een gesprek niet meteen lukt of goed loopt. Zelfs bij de beste koppels geraakt een conflict niet altijd meteen uitgeklaard. Oefening baart kunst.

Als je partner blijft weigeren om over belangrijke problemen te praten, dan kan je overwegen om je relatie te verbreken of professionele hulp te zoeken. Verschillen jullie te veel in hoe jullie denken over het uiten van gevoelens en zorg dragen voor elkaar, dan is een relatie keihard werken.

Mijn lief antwoordt niet meteen op sms’jes. Wat moet ik dan doen?

Veel mensen hebben hun smartphone altijd bij. Iedere ‘bieb’ spoort ons aan om onze berichten te bekijken én meteen te antwoorden. Je gaat verwachten dat elk berichtje direct beantwoord wordt. Maar zo is er nog weinig kans voor ‘verlangen’. Stel dat je lief een paar dagen ergens naartoe gaat zonder bereik, hoe zal je verlangen naar zijn/haar terugkomst! In het leven moet je ook gewoon kunnen ‘wachten’. Bijvoorbeeld: die koekjes nu laten liggen zodat je over een half uur een gezonde maaltijd kan eten. 


Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je lief niet meteen antwoordt op je sms’jes:

Misschien is hij/zij niet in de mogelijkheid om meteen te antwoorden doordat hij/zij met iets anders bezig is, in de les of op het werk zit, … Vraag ernaar en stel je verwachtingen bij naar wat wel mogelijk is. 

Is het al altijd zo geweest dat je lief niet meteen antwoordt, dan heeft hij/zij hier wellicht andere ideeën en verwachtingen over. Als jullie erg verschillen in hoeveel sms’jes je verstuurt, hoe snel je een antwoord verwacht, kunnen er irritaties ontstaan. Praat met elkaar, leg jullie verwachtingen bij elkaar en zoek naar een compromis. Hoe je een goed gesprek kan voeren lees je hier

Wanneer je net verliefd bent, is het normaal dat je lief de enige is die bestaat en dat ieder sms’je meteen beantwoord wordt. Naarmate de verliefdheid over gaat (wat volkomen normaal is) zal ook de rest van de wereld en het leven weer aandacht krijgen. Het kan dat je lief dan niet meer meteen antwoordt, maar dat het net iets langer duurt. Als je je zorgen maakt over het verdwijnen van de verliefdheid, kan je hierover een gesprekje hebben met je lief. Jullie relatie kan overgaan naar een hechte partnerrelatie, en jullie kunnen afspraken maken over het sturen en beantwoorden van sms’jes.

Het is niet OK als je lief nooit reageert op je sms’jes of onverschillig doet of niet reageert om jou te kwetsen. In een latere video gaan we hierop in. Hou daarvoor deze pagina en de Awel Facebook in de gaten!

Wij hebben veel ruzie online, maar in het echt niet. Hoe kan dat?

Wanneer we sms’en, chatten, mailen… kunnen er gemakkelijk misverstanden ontstaan. Dat komt omdat we de persoon met wie we praten niet kunnen zien en horen. Onbewust krijgen we immers heel veel extra informatie uit de gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, het stemvolume… van de persoon met wie we praten. We kunnen daardoor inschatten of hij/zij boos, blij, verdrietig, verward, … is en hoe de boodschap precies bedoeld is. Of wanneer we niet zeker zijn of we het juist begrepen hebben, kan de ander onze verwarring zien en eventueel wat meer uitleg geven.

 • Wees je ervan bewust dat dat bij geschreven boodschappen niet het geval is. Iemand kan bijvoorbeeld een heel aangename gesprekspartner zijn in het echt, maar een heel korte schrijfstijl hebben waardoor jij gemakkelijk denkt dat hij/zij boos is.
 • Ben je verward door wat de ander schrijft? Vraag meer uitleg. Indien mogelijk telefonisch of in het echt. Zo kan je misverstanden rechtzetten. Het is sowieso een goede ingesteldheid om regelmatig feedback te vragen wanneer je sms’t, chat, mailt…: ‘Begrijp ik het goed dat…’, ‘Hoe bedoel je dat precies?’
 • Praat gevoelige onderwerpen ‘in het echt’ uit. Het is een grotere drempel om de ander aan te moeten kijken om iets moeilijks ter sprake te brengen, maar hierdoor kan je misverstanden meteen rechtzetten. Daarnaast dwingt het jou en je partner ook om rekening te houden met elkaars gevoelens.
Over moeilijke onderwerpen praten?

We hebben de neiging om moeilijke gesprekken via chat, sms, … te voeren. Dan moeten we de ander niet rechtstreeks aankijken. We voelen ons minder kwetsbaar achter ons schermpje. Toch raden we aan zulke gesprekken ‘in het echt’ te doen. Je bent dan veel zekerder of de ander jou wel goed begrepen heeft, want je krijgt extra info uit gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Doordat je elkaar ziet ben je ook verplicht rekening met elkaar te houden. Er is dus veel minder kans op misverstanden en kwetsen.

BEREID JE GOED VOOR

 • Weet goed wat je wil zeggen en schrijf de belangrijkste ideeën op. Probeer het bij één onderwerp te houden.
 • Sta stil bij wat je verwacht van het gesprek. Wat wil je graag dat er verandert door dit gesprek?
 • In de dagen en uren vóór je gesprek kan je nu en dan al eens polsen hoe de ander reageert. Stel eens vraag over het onderwerp op een moment dat je snel weg kan, bijvoorbeeld als je op het punt staat ergens naartoe te vertrekken.
 • Oefening baart kunst. Probeer regelmatig samen te praten over alledaagse dingen. Zo ben je het al gewoon om te praten.
 • Zoek een goed moment voor je gesprek. Begin er niet over als de ander druk bezig is. Vraag je lief of het een goed moment is of spreek een moment af. Kies ook een plaats met een ontspannen sfeer waar je niet gestoord kan worden.

START HET GESPREK

 • Begin op een zachte manier: zonder kritiek te geven, verdedigend of minachtend te zijn, zonder je op voorhand af te sluiten. “Ik wil graag even met je praten over iets waar ik het moeilijk mee heb.”
 • Vertel je partner wat je bedoeling is met dit gesprek: “Ik wil graag met je praten om het samen leuk te hebben in onze relatie.” Je bent immers op zoek naar een afspraak/oplossing waar jullie je allebei in kunnen vinden.
 • Probeer op voorhand een aantal afspraken te maken: bijvoorbeeld dat je eerst helemaal wil uitspreken en dat ook jij de ander niet zal onderbreken. Dat je ook echt zal luisteren naar wat de ander zegt. Dat als het gesprek niet goed loopt, jullie het zullen onderbreken en het later verder zullen zetten. Dat je serieus genomen wil worden en je de ander ernstig zal nemen.

VERTEL JE VERHAAL OF STEL JE VRAAG

 • Wees duidelijk en concreet over wat je denkt, voelt en wil en spreek vanuit jezelf: “Ik denk…, ik voel…, ik wil…”.
 • Luister naar wat de ander te vertellen heeft en probeer ook zijn standpunt te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het ermee eens moet zijn, wel dat je probeert te begrijpen waarom hij/zij het anders ziet. Zo is er meer kans dat de ander ook voor jouw standpunt zal openstaan. Dit allesbehalve gemakkelijk!
 • Blijf vriendelijk en respectvol. Probeer geen ruzie te maken of te zeuren. 
 • Merk je bij jezelf of bij de ander weerstand? Probeer dat dan eerst uit te klaren voor je verder gaat. “Ik heb het gevoel dat je op dit moment niet echt met mij wil praten? Klopt dat?” “Ik heb het gevoel dat je niet echt luistert naar wat ik zeg.” Probeer indien nodig het contact te herstellen, bijvoorbeeld met wat humor, en aanvaard ook de pogingen van de ander om het contact te herstellen.
 • Wanneer jij of je partner zich overspoeld voelen door emoties (boosheid, verdriet, frustratie, …) moet je eerst de tijd en ruimte nemen om kalm te worden. Spreek een time-out af en ga iets anders doen om je gedachten te verzetten. Weet dat mannen langer nodig hebben om terug kalm te worden.

SLUIT HET GESPREK AF

 • Ga na of de ander je boodschap juist begrepen heeft en of jij je de ander goed begrepen hebt. Je kan dit doen door het gesprek in een paar zinnen samen te vatten.
 • Bespreek even wat jullie van het gesprek vonden en bedank de ander voor het gesprek. “Ik ben blij dat ik je dit heb kunnen vragen en dat je geluisterd hebt. Bedankt!”
 • Geef de ander en jezelf de kans om te bekomen. Ga wat sporten of doe iets waarbij je de spanning wat kan laten wegvloeien.
 • Als het niet liep zoals je had gehoopt, zoek dan steun bij iemand uit je familie, een leerkracht, de ouders van een vriend, een buur, … die naar je kan luisteren, die je begrijpt en die eventueel samen met jou het gesprek kan voeren. 
 • Als jullie elkaar in het gesprek gekwetst hebben, geef de ander dan erkenning voor de kwetsuur zodra de grootste emotie eraf is: “Sorry dat ik je gekwetst heb.”
Reageer